• Høyres Siri Meling mener regelverket er latterlig, som tvinger Fjord Line til å frakte naturgass 1558 kilometer til Danmark. Siv Dolmen

- Det blir nærmest latterlig

Stortingsrepresentant Siri Meling (H) har lite til overs for regelverket, som krever at Fjord Line må transportere naturgass (LNG) med tungtransport til Danmark.