• 13 barn er blant personane som i fjor flytta ut frå asylmottak i Rogaland til ukjent adresse. Bildet er frå Dale asylmottak. Kristian Jacobsen

Fleire forsvinn frå asylmottak

40 prosent fleire asylsøkjarar forsvann frå mottaka i Rogaland i fjor enn året før. Tor Brekke ved Hero mottak er ikkje overraska.