• Øyvind Lund, som er divisjonsdirektør i Norsk Gjenvinning Norge AS, lover at bedriften skal lære av brannen på Forusstranden. - Det vil bli en grundig evaluering av brannen så snart politiet er ferdige med sine befaringer, sier Lund. Marie von Krogh

Beklager brannen overfor lokalsamfunnet

— Vi forholder oss til den konsesjonen fylkesmannen har gitt, svarer divisjonsdirektør Øyvind Lund på spørsmål om Norsk Gjenvinning Norge AS burde vært lokalisert lenger vekke fra boligbebyggelse.