• Kannik kan være et helsefarlig sted, særlig i kalde vinterperioder som nå. Her er helsesjef Egil Bjørløw ute og sjekker forholdene en vinterdag i 2010. Jon Ingemundsen

Piggene ut skal gi renere luft

Færre biler med piggdekk er veien å gå for å redusere det grove svevestøvet i Stavanger-trafikken. Mye tyder på at piggdekkgebyr blir et nødvendig virkemiddel.