Hvor er jolla mi?

En mann på båttur fra Haugesund oppdaget plutselig at jolla han hadde på slep, var borte.