• Butikkeigar Karin Ågesen på Ombo må rigga seg til i ei posttralle på kaien i Eidssund for å kunna snakka i mobiltelefonen. Ho er fortørna og oppgitt over den elendige mobildekninga i området. Heidi Hjorteland Wigestrand

Vis oss stedene med dårlig mobildekning

Fylket hadde for noen år siden et mobilprosjekt hvor visjonen var null hull i dekningen. I forbindelse med prosjektet ble det laget en dekningsoversikt som viste 880 områder uten dekning i fylket. Aftenbladet vil ha lesernes hjelp til å lage et nytt kart som viser mobilhullene.