Politiet vil ikke gi amnesti til tunge misbrukere

-Vi prioriterer å hindre nyrekruttering til narkomiljøet, vi går ikke først og fremst etter de slitne narkomane, sier politimester Hans Vik.

Publisert: Publisert:
Kine Hult
Journalist

Han presiserer at han ikke har satt seg inn i forskningen til Svanaug Fjær og Helene Jensvoll, men uttaler seg på generelt grunnlag.

— Våre retningslinjer er veldig klare. Narkotikaproblemet må tas fra to ender: Vi skal hindre innførsel og nyrekruttering. I forbindelse med arbeidet med å hindre nyrekruttering, kan vi jo komme over etablerte brukere. Da finnes det ikke noe amnesti for dem, vi forholder oss til loven slik den er, og det er ulovlig å bruke og å være i besittelse av narkotika. Men vi går ikke først og fremst etter de slitne narkomane. De trenger hjelp og oppfølging, sier Hans Vik.

Han er imidlertid klar på at politiet skal stresse det etablerte narkomiljøet.

— Er man en deltaker i et narkotikamiljø, kan man vente seg oppmerksomhet fra oss. Lovbrudd får oppmerksomhet fra politiet, sånn er det bare, sier Vik.

Publisert: