Fortsatt høye pelspriserfor norske oppdrettere

En ny pelsauksjon i Helsinki har igjen gitt svært god avkastning for norske oppdrettere.