• Beate Skjæveland fra Ålgård gleder seg over toppresultater. Til høsten venter NHH-studier i Bergen. Marit Hæreid

Hun fikk 23 seksere av 24

Beate Skjæveland fra Ålgård har én femmer på vitnemålet fra Sandnes videregående skole. Resten er seksere.