• Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø. Carina Johansen

Stavanger ber om beredskap til «neste India-sak»

India-saken viste hvilke spesielle utfordringer norsk barnevern kan stå overfor fremover. Stavanger-ordføreren ber staten legge føringer før neste sak dukker opp.