• Rådmann Ingrid Nordbø reiser to spørsmål i budsjettforslaget sitt:Hvor mye mindre penger må Sola kommune bruke i drift for å unngå en gjeldskrise? Og hvor strenge prioriteringer kreves i gjennomføringen av kommunens investeringsprogram? Kristian Jacobsen

Knapt budsjett i Sola

Det blir heller ikke noen bygging av den planlagte kommunale Røyneberg barnehage. Den er tatt ut av rådmannens budsjettforslag.