• Befaring på hotelltomten. Nærmest f.v. Kjell Vidar Nygård (H) og utbygger Dag Holmen. Hans E. H. Jacobsen

Politisk velvilje til nytt hotell

— Hotell her tror jeg vil forskjønne byen, sa hotellutvikler Dag Holmen da han utdypet det nye reguleringsforslaget for Gruset i dag.