• Vannrenne med fall på opptil ni meter er Kongeparkens nye attraksjon, avslører parksjef Håkon Lund. Jon Ingemundsen

Kongeparken satser vått

"Fossen" heter vannattraksjonen som skal trekke folk til Kongeparken i 2013.