Høyesterett vil ikke behandle Rennesøy-saken

Høyesterett har sagt nei til å behandle overgrepssaken fra Rennesøy. Den domfelte gir likevel ikke opp.