• Amra Arntsen kjempet mot kommunen og vant. Torstein Lillevik

Arntsen beholder jobben

Amra Arntsen har (52) vunnet jobben i Sandnes kommune tilbake for godt.