Arkitekt har lært av Myklebust-saken

- Jeg har lært at jeg enten må være svært presis eller veldig upresis i ut— formingen av reguleringsbestemmelsene, sier feltarkitekt Lars Nielsen.