Melkespreng på Jæren

Det er full stans i innhenting av melk på Jæren grunnet uvær og stengte veier, melder Tine.