• Christine Sagen Helgø slår et slag for frivillighet og omsorg, ikke bare på julaften, men året rundt. Anders Minge

Juleønske: En mer omsorgsfull by

Ordfører Christine Sagen Helgø har et travelt program i dag. Hun bruker julaften til å besøke grupper som hun mener trenger en ekstra oppmerksomhet.