• Det nye T-sambandet opnar for dagpendling mellom Karmøy og Stavanger, seier tannlege Magnar Hovland, som i juli flyttar frå Randaberg til nytt hus på Karmøy saman med familien. Frå venstre Marit, Magnar, Bergljot, Nina og Just. Pål Christensen

Skal pendla i T-sambandet

Stavanger-tannlegen Magnar Hovland flyttar i sommar med heile familien til nytt hus på Karmøy. Hovland vil deretter dagpendla til jobben i Stavanger.