• Slik så det ut på Jæren i slutten av mars. Først i begynnelsen av mai fikk landskapet et grønnskjær. Mange bønder har tapt flere hundre tusen kroner på frostskadene. Fredrik Refvem

Graserstatninger blir ikke kuttet

Erstatninger etter de store vinterskadene på eng i Rogaland kan bli flere millioner kroner høyere, etter innrømmelse fra Fylkesmannen.