• Togstoppet Øksnevadporten skal med tida betjena ein heilt ny by like stor som Lillehammer. Men perrongen er alt no for kort til å ta unna veksten og det hastar å forlenga den, skriv NSB til ordførarane. Fredrik Refvem

Korte perrongar stoppar jernbanevekst

To perrongar på Jærbanen er for korte til at kapasiteten kan aukast. NSB ber ordførarane arbeida mot Jernbaneverket for å få gjort noko med det, raskt.