• Jo Gjedrem, fagdirektør i Forbrukerombudet.

– I strid med markedsføringsloven

En ufravikelig regel at kampanjepris skal være lavere.