• Brannvesenet bruker såkalte engangslenser for å suge opp oljen og unngå større spredning. Kristian Jacobsen

Oljelekkasje ved Tou Scene

Brannvesenet har lagt ut lenser i sjøen for å begrense spredning.