Her tilbrakte professoren natta

Professor Paul Stephens ved UiS ville kjenne på kroppen hvordan det var ikke å ha noe sted å bo.