Gand kirke fikk strømregning på 428.000 kr<br/>

Kirkene i Sandnes brukte over to millioner kroner til strøm og oppvarming i 2010. – Slik kan det ikke fortsette, sier kirkeverge Andreas Eidsaa jr. Nå blir ulike enøktiltak vurdert.