• Som en del av oppkjøpet av Cardinal Foods blir Jærkylling nå med i delvis samvirkeeid nordisk gruppering som satser tungt på hvitt kjøtt og egg. Jonas Haarr Friestad

Nordisk sus rundt Jærkylling

Jærkylling AS blir gjennom Cardinal Foods en del av et nytt nordisk konsern innen hvitt kjøtt og egg med økonomiske muskler og mye spisskompetanse.