• Om seks år åpnes Ryfast. Utbyggingen av Ryfylketunnelen pågår fra begge ender, både Solbakk og Hundvåg. Statens vegvesen, Jens Petter Holmsen

Ryfast kan bli 3,9 milliarder billigere

Med 2,3 prosent Ryfast–rente slipper bilistene å betale 3,9 milliarder kroner i bompenger, ifølge samferdselsministeren.