• Frp-politiker Trond Birkedal ble navngitt da han ble siktet for overgrep. En hallikdømt SV-politiker i Trondheim ble anonymisert. Det provoserte en kvinne (44) som navnga «den hallikdømte SV-eren». Problemet var at hun navnga feil SV-er. Lars Idar Waage

Beskyldte navngitt SV-er for hallikvirksomhet, ble frifunnet

En kvinne (44) beskyldte en navngitt SV-politiker i Trondheim for hallikvirksomhet på bloggen sin. Nå har tingretten frifunnet henne for hensynsløs krenkelse av mannen.