• Forsand må vise at Ryfast ikke rammes negativt økonomisk før spørsmålet om fortsatt ferjedrift kan behandles, slår fylkesordfører Janne Johnsen fast. Jon Ingemundsen

Ingen løfter om Høgsfjord-ferje

Forsand må vise at Ryfast ikke rammes negativt økonomisk før spørsmålet om fortsatt ferjedrift kan behandles, slår fylkesordfører Janne Johnsen fast.