• Internasjonal forskning viser at tidlig innsats virker, utfordringen er å integrere denne kunnskapen i norsk skolehverdag, sier Oddny Judith Solheim og Per Henning Uppstad ved Lesesenteret ved Uis. Hun er førsteamanuensis i spesialpedagogikk, han er førsteamanuensis i lesevitenskap. Jonas Haarr Friestad

De skal redde lærelysten

800 barn fra Rogaland skal være med på et nytt forskningsprosjekt. Målet er at flere 1. klassinger som sliter med å lese skal få god hjelp tidlig, før de opplever nederlag.