• Claire Elise Morana og Andreas Larssen fra Egersund ventet på sin førstefødte, og fikk gode råd fra jordmor Elsa Lindtjørn og seksjonsoverlege Torbjørn Eggebø. JON INGEMUNDSEN

Tålmodige fødsler vekker oppsikt

SUS bruker mindre rie-stimulerende midler. Det gir roligere fødsler, bra for både mor og barn. Resultatene vekker oppsikt.