• Her, på parkeringsplassen nord for ICA i Langgata, er det planlagd 40 studentbustader i Sandnes. No gjenstår det berre å få bustadane finansiert frå statleg hald. Vegard Tj rhom

Hyblane let likevel vente på seg

40 etterlengta studentbustadar er planlagde i Langgata i Sandnes. Dei skulle stå klare neste haust om det ikkje kom noko skjær i sjøen. Det har det no gjort.