E-post fra en annonsesvindler

Her er en e-post fra "Michael Peterson" til en som vil leie bolig i Stavanger.