Mener sexkjøpsloven muliggjør menneskehandel

Forskere frykter at kriminalisering har gjort prostitusjonen grovere og mer organisert