• Slik ser arkitektene for seg nybygget i Gamle Stavanger. Alliance arkitekter

Slik blir det omstridte nybygget i Gamle Stavanger

Det omstridte byggeprosjektet i Nedre Strandgate, kloss i Gamle Stavanger, skal behandles i kommunen i neste uke.