• De nigerianske kvinnene dominerer gatesalget av sex i Stavanger og andre byer i Norge. Men størsteparten av prostitusjon i Norge er usynlig for folk flest. Marie von Krogh

Sexsalget har eksplodert

Sexsalget går bare én vei i oljebyen Stavanger, og det er bratt oppover. Kirkens Bymisjon registrerte i fjor 407 kvinner som solgte seg på det lokale sex–markedet. Men antallet kan i virkeligheten være dobbelt så høyt.