Slått ned på Tasta

To unge menn ble overfalt og slått ned av ukjente personer.