• 130 meter over havet opp av Kvernaland grøfter og drenerer Ingvar Søyland heia. Et område på størrelse med fire-fem fotballbaner skal opparbeides for grasproduksjon i løpet av fire år. Pihlstr m

Godkjenner mer nydyrking enn nedbygging

Myndighetene godkjenner mer nydyrking enn nedbygging av landbruksjord her i landet. Hvor mye som faktisk nydyrkes er ukjent. Nydyrkingen veier ikke opp for jordsmonn som går tapt.