• Trass i flere branner de senere årene har ikke avfallsgiganten Westco Miljø tatt brannsikkerheten på alvor. Både brannvesenet og Fylkesmannen har reagert. Fredrik Refvem

Kritisk til Westcos brannsikring

Brannvesenet og Fylkesmannen har reagert på det de mener er manglende brannsikkerhet hos avfallsgiganten Westco Miljø.