Musikk fra Torget forstyrret vielser

Domprost Anne Lise Ådnøy så seg nødt til å spontanredigere 1. korinterbrev på grunn av høy musikk utenfor Domkirken.