• Forbrukerrådet er bedt om å undersøke hvorvidt Ivanns markedsføring av vannrensere er lovlig. IVAR og en rekke kommuner mener helserisikoen ved å drikke vann fra springen er ubetydelig. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

- Graverende at forbrukere blir lurt

Det er graverende hvis norske forbrukere blir lurt av feilaktige påstander om drikkevannskvaliteten, mener Norsk Vann — som er fellesorganisasjonen for norske offentlige vannverk.