• Kristoffer Paulsen, Jane Hovland og Tom Egeli har travle dager, men tiden er inne for å kjøpe og eie sitt eget. Arnt Olav Klippenberg

- Pinlig for Eigersund

Du har sikkert hørt festtalene om hvor næringsvennlig Eigersund ønsker å være. Nå vurderer Tom Egeli å flytte virksomheten sin til en av nabokommunene. Eigersund har ikke en eneste næringstomt å tilby egersunderen.