• Måten vi bygger veier på i dag, som her på E18 mellom Tønsberg og Sandefjord, er uegnet, hevder Aksjon Bedre Vei. Sveinung Berg Bentzrød

- Ikke dyrere å bygge motorvei i Norge enn i Danmark

Det finnes en god forklaring på at det er omtrent like dyrt å bygge motorvei i pannekakelandet Danmark som i fjellrike Norge. Den heter stein.