• Varaordfører Bjørg Tysdal Moe mener det er stort behov for å nasjonale retningslinjer når barnevernet beveger seg ut over Norges grenser. Jonas Haarr Friestad

Veileder for det grenseløse barnevernet

Barne— og likestillingsdepartementet er i gang med å utarbeide en nasjonal veileder for barnevernsaker som involverer foreldre som ikke er permanent bosatt i Norge.