Nytt ja til Bøe

Utvalg for byutvikling har nok en gangvedtatt at familien Bøe skal få lov til å bygge bolig på tomten sinpå Vatne. Bøe hadde en fritidsbolig på eiendommen, men denne bleuregelmessig revet.