• En mandarinanda har slått seg ned i Mosvatnet. Christina Hauge

Vakker and på besøk i Mosvatnet

Mandarinanda er en vakker fugl, spesielt hannene. En av dem har slått seg ned i Mosvatnet i Stavanger. Hunnen er langt mer grå og hverdagslig. Det er slett ikke sikkert at det er noen hun i Mosvatnet.