• Asgeir Lode

Men 52 elever fikk ja til skoletur til Berlin