• Kristian Jacobsen

Maktbruk mot utviklingshemmede øker

Psykisk utviklingshemmede i Rogaland utsettes stadig oftere for tvang og makt i nødssituasjoner. Johnny Torkelsen Breivik (23) kjenner det nesten daglig på kroppen.