• Hans Petter Torvik, kommuneoverlege i Sandnes og Gjesdal.

- Ikke send døende gamle til sykehuset

— I god tid må man snakke med den gamle og hans pårørende om behandling når døden nærmer seg.