Arbeidsgruppe for festivaler

Har vi for mange festivaler eller for få? Kan flere av dem samarbeide og kan vi arrangere festivaler utenom sommersesongen?